KOMBE je i superpotravina!

KOMBE je i superpotravina!

V Koreji se potravinové doplňky obsahující ženšen rozdělují do dvou skupin. Jednou skupinou jsou tzv. funkční potraviny, druhou konzumní potravinové doplňky.  U konzumních potravinových doplňků není nutné prokázání obsahu ani množství jednotlivých účinných látek.

Kombe je funkční potravina, tedy superpotravina!
Naopak ke schválení registrace ženšenového přípravku a jeho klasifikace jako funkční potraviny je nutné prokázat minimální obsah jednotlivých účinných látek - saponinů (Rb1, Rg1 a Rg3) a to alespoň 2,5mg/g.
Je důležité napsat, že nejkvalitnější funkční potraviny – superpotraviny se ženšenem obsahují 40 -70mg/g všech saponinů.

Čaj Kombe obsahuje dokonce 4mg/g tří výše konkretizovaných saponinů, přičemž celkový obsah všech saponinů v čaji Kombe činí 70mg/g.  Navíc je ženšen obsažený v čaji Kombe registrovaný i ve Spojených státech a to nejvyšší autoritou - FDA, která má velmi přísné požadavky na schvalování a registraci léčivých přípravků i funkčních potravin (superpotravin). Takovou registraci má opravdu pouze několik ženšenových přípravků na světě.

Také milujete superpotraviny? Tak si objednejte KOMBE ještě dnes! Doprava ZDARMA!!!

P.s. V Evropě zatím není legislativně schválen pojem superpotravina. Naopak je tomu v Asii a Americe.