ŽENŠEN PRAVÝ KOREJSKÝ

Existuje viac druhov ženšenu, napríklad ženšen americký, päťlistý, japonský alebo sibírsky. Žiadny z nich však nemôžeme volať ženšenom v pravom slova zmysle a tiež žiadny z nich nemá preukázané rovnaké účinky ako ženšen pravý, ktorý je vypestovaný v Kórei.
V Kórei je preslávená oblasť Punggi v provincii Gyeongbuk. Ženšen v tejto oblasti je najkvalitnejší a tiež najdrahší.
Koreň červeného ženšenu pravého je navyše účinnejší než koreň bieleho, čerstvého, alebo akéhokoľvek iného ženšenu.
Účinky ženšenu pravého významne závisia od veku jeho koreňa, pričom najúčinnejším je koreň starý šesť rokov.
Čaj Kombe obsahuje výťažky zo šesťročného červeného koreňa ženšenu pravého, a to z najznámejšej oblasti Punggi.

ČO OBSAHUJE KOMBE

Kombe je jedinečnou kombináciou ženšenu pravého a jujuby.
Ženšen pravý obsahuje viac ako 180 účinných látok, ktoré sa volajú saponiny. Výnimočnosť ženšenu pravého tkvie v tom, že všetky tieto látky sú účinné, žiadna z nich nie je jedovatá a ich účinky sa vzájomne vyvažujú a dopĺňajú tak, že spoločne napĺňajú definíciu adaptogénu. Túto kombináciu neobsahuje žiadna iná rastlina. Ženšen pravý patrí medzi najviac skúmané rastliny na svete a vďaka tomu existuje nepreberné množstvo vedeckej literatúry, zaoberajúcej sa jeho pôsobením na ľudský organizmus aj zvieratá.
Jujuba, označovaná tiež ako čínska ďatľa, je jedným z najstarších známych druhov ovocia pochádzajúceho z Číny. Plody jujuby obsahujú vysoké množstvo vitamínu C, jeho obsah je 50x vyšší, než aký obsahujú jablká a 20x vyšší, než aký obsahujú citróny. Medzi ďalšie významné látky patria triterpenoidné kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam radíme aj jujubu medzi adaptogény.

NAJÚČINNEJŠÍ ADAPTOGÉN

ČAJ KOMBE JE NAJÚČINNEJŠÍM ADAPTOGÉNOM NA SVETE
Adaptogén je látka prírodného pôvodu, ktorá prirodzeným spôsobom pomáha nášmu organizmu bojovať pri záťaži vyvolanej širokou škálou škodlivých faktorov, a to posilnením  imunitného a endokrinného systému.
Adaptogény už zo svojej podstaty pôsobenia vykazujú antibakteriálne, imunostimulačné a antioxidačné účinky. Uvádza sa, že adaptogénne liečivé rastliny sú, čo sa týka ich schopnosti udržiavať rovnováhu hormónov a imunitného systému, jedinečné oproti iným látkam.
Ženšen pravý je najstarší, najznámejší a najúčinnejší doposiaľ známy adaptogén na svete.

AKO SA VYRÁBA KOMBE

Je preukázané, že najdôležitejším faktorom na zachovanie účinkov ženšenu pravého je dodržiavanie zásad tradičného kórejského výrobného procesu. Prvým faktorom je vek koreňa, ktorý je nevyhnutné zbierať až po šiestich rokoch dozrievania ženšenu pravého. Je tiež preukázané, že je potrebné dodržiavať správny pomer jednotlivých koreňov, pričom zastúpenie hlavného koreňa a vedľajších koreňov by malo byť v pomere 70% ku 30%. Následne sa korene umyjú, uvaria v pare a vysušia, čím sa získa červený koreň ženšenu pravého. Ďalším krokom je extrakcia vo vodnom roztoku. Extrakcia pre čaj Kombe prebieha pri teplote 85 ˚C a opakuje sa 4x. Každá extrakcia trvá 12 hodín. Takto vzniknutý roztok ženšenu pravého sa zmieša s roztokom jujuby, pripravovaného obdobne. Potom sa roztok s obidvoma účinnými látkami zredukuje sušením vo vákuu a následne sa k nemu pridá sacharid, v tomto prípade glukóza. Tento proces sa nazýva granulácia. Dosiahnutý granulát sa dosuší a vytriedi podľa veľkosti zŕn. Po kontrole hotového granulátu dochádza k jeho váženiu a baleniu.
Je dôležité zdôrazniť, že v priebehu výrobného procesu sa používa iba voda a žiadne iné chemické prísady.
V prípade, že sa stretnete s prípravkami, uvádzajúcimi vysoké množstvo niektorých účinných látok, môže ísť o produkt, pri ktorom nebol dodržaný správny výrobný proces, a preto nie je možné o ňom povedať, ako a či vôbec je predmetný produkt prospešný pre naše zdravie.
Čaju Kombe boli vystavené tieto certifikáty:
Certifikát KOREA INSAM
Čaj Kombe získal certifikát KOREA INSAM vydaný kórejským Ministerstvom poľnohospodárstva, a to na odlíšenie pôvodnej kvality ženšenu pravého od iných druhov ženšenu alebo ich napodobenín.
Certifikát ISO 22000:2005
Tento certifikát je dôkazom splnenia všetkých požiadaviek vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravín.

VEDECKÝ VÝSKUM

Ženšen pravý bol a stále je v širokej miere skúmaný v dvojito zaslepených, randomizovaných a placebom kontrolovaných klinických štúdiách. Ide o časovo aj finančne náročný výskum, ktorý je potrebný napríklad na preukázanie účinnosti a bezpečnosti liečivých prípravkov. Napriek tomu, že účinky ženšenu pravého sú významne preverené tisícročnou skúsenosťou (hlavne v zmysle jeho účinkov na problémy s únavou, mentálnym stresom, reguláciou krvného cukru, zlepšenia libida a predĺžením života), moderné klinické štúdie sa zamerali na výskum ženšenu pravého pri prevencii nádorových ochorení, regulácie krvného cukru, únavy a imunitných ochorení u ľudí zdravých i chorých.
Hlavnou zložkou obsiahnutou v koreňoch ženšenu pravého sú saponíny.
Existujú desiatky rôznych druhov saponínov, vyskytujúce sa v koreni ženšenu pravého a líšiace sa svojimi liečivými účinkami. Zjednodušene povedané, existujú dve základné skupiny saponínov - protopanaxodioly (PPD) a protopanaxotrioly (PPT). Prvá spomínaná skupina PPD sa vyskytuje prevažne v postranných koreňoch, na rozdiel od druhej skupiny PPT, vyskytujúcej sa v hlavnom koreni. Je absolútne zásadné, aby bol pri výrobe rôznych produktov zo ženšenu zachovaný správny pomer hlavného a vedľajších, aspoň šesťročných, koreňov ženšenu (70:30). Len tak je možné zaručiť vedecky preukázané liečivé účinky s dobrým bezpečnostným profilom.

Účinky jednotlivých saponínov na ľudský organizmus
Saponiny                                              Účinky - PPT (protopanaxotriol) – hlavný koreň       
Rb1                                                        Zlepšuje pamäť. Má upokojujúce účinky na centrálnu nervovú   sústavu. Podporuje imunitnú odpoveď. Zlepšuje činnosť  pečene.
                                                               Zmierňuje prejavy alergických reakcií a svrbenie. Má antioxidačné vlastnosti.                                                      
Rg1                                                        Podporuje proces učenia, potlačuje únavu a stres. Podporuje imunitný systém. Zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek.
Re                                                          Reguluje hladinu krvného cukru. Ovplyvňuje plodnosť. Reguluje prietok krvi.      
Rf                                                           Ovplyvňuje metabolizmus tukov – zvyšuje HDL a znižuje LDL.
Rg2                                                        Chrání neuróny pred poškodením.
Rh1                                                        Vykazuje antialergické a protizápalové účinky.
Rh2                                                        Pôsobí preventívne proti vzniku karcinómu, potlačuje rast nádorových buniek.
                                                              
Saponíny                                             Účinky - PPD (protopanaxodiol) – postranné korene
Rb2                                                       Podporuje hojenie poranení. Boli preukázané protinádorové účinky – pri melanóme a potlačenie metastáz pri karcinóme pľúc.
Rc                                                         Vykazuje protinádorové účinky.    
Rd                                                         Spomaľuje starnutie, zmierňuje poškodenie buniek spôsobené voľnými radikálmi.   
Rg3                                                      Zastavuje delenie nádorových buniek. Pôsobí analgeticky. Uvoľňuje hladkú svalovinu.

Ďalšie účinné látky                        Účinky
Polyacetylény                                  Imunitný systém, prevencia trombózy, potlačenie peroxidácie tukov.
Fenolické skupiny                          Antioxidačné vlastnosti, účinky proti starnutiu.
Polysacharidy                                 Účinky proti starnutiu.
Inzulínu podobné látky                  Regulácia hladiny krvného cukru.

Bolo potvrdené, že ženšen pravý je najúčinnejší adaptogén, pozitívne pôsobiaci na našu imunitu. Je schopný v prípade útlmu činnosti imunitného systému jeho funkciu posilniť a naopak, v prípade zvýšenej imunitnej reakcie jej silu obmedziť a všetko vrátiť do rovnováhy.
Zdroj:
Choi K.T. (2008): Botanical characteristics, pharmacological effects and medicinal components of Korean Panax ginseng C A Meyer, Acta Pharmacologica Sinica 29 (9):  1109 - 1118.
Attele A.S., et al. (1999): Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions, Biochemical Pharmacology 58: 1685 - 1693.
Xiang Y.Z., et al. (2008): A comparison of the ancient use of ginseng in traditional chinese medicine with modern pharmacological experiments and clinical trials,  Phytotherapy Research 22: 851 - 858.
Lee S.M., et al. (2015): Characterization of Korean Red Ginseng (Panax ginseng Meyer): History, preparation method, and chemical composition. J Ginseng Res 39: 384-391.
Li N, et al. (2007): Protective effects of ginsenoside Rg2 against glutamate-induced neurotoxicity in PC12 cells, Journal of Ethnopharmacology 111 (3): 458 - 463.
Park E.K., et al. (2004): Ginsenoside Rh1 Possesses Antiallergic and Anti-Inflammatory Activities, International Archives of Allergy and Immunology 133: 113 - 120.

Ženšen pravý a imunita
Imunita je obranný systém proti rôznym cudzorodým zárodkom, vírusom, baktériám a zároveň dohliada nad vlastnými vnútornými procesmi v ľudskom tele. U ľudí s oslabenou imunitou dochádza k častejším ochoreniam v zmysle prechladnutia, zápalov a pod.
Výskum realizovaný u zdravých dobrovoľníkov skúmal účinnosť ženšenu pravého na aktivitu buniek imunitného systému. Tato štúdia preukázala, že ženšen pravý štatisticky významne zlepšil imunitnú odpoveď u všetkých typov skúmaných imunitných buniek. Tato štúdia potvrdila, že ženšen pravý vysoko účinne pôsobí na našu imunitu. (1)
Ďalšie štúdie sa zaoberali účinkami ženšenu pravého na imunitnú odpoveď u ľudí očkovaných vakcínou proti chrípke. V skupine ľudí so ženšenom pravým, na rozdiel od skupiny, ktorá ženšen nedostávala, došlo k významnému zníženiu frekvencie vzniku infekcie horných dýchacích ciest. Táto štúdia preukázala významný vplyv ženšenu na moduláciu imunitného systému. (2)
Ďalšia štúdia s imunitne oslabenými pacientmi napadnutými vírusom HIV preukázala pozitívny vplyv ženšenu pravého na imunitu i u tejto skupiny pacientov. (3)
V nedávno prebiehajúcej štúdii na živých organizmoch sa skúmal vplyv ženšenu pravého a vitamínu C na aktivitu imunitných buniek a zápal pľúc v dôsledku vírusu chrípky. Táto štúdia preukázala, že podávaním ženšenu pravého a vitamínu C došlo k zvýšeniu aktivity imunitných buniek a útlmu pôsobenia vírusovej infekcie. Navyše došlo tiež k potlačeniu zápalu pľúc spôsobeného vírusovou infekciou. (4)
1.    Scaglione F, Ferrara F, Dugnani S, et al.  Immunomodulatory effects of two extracts of Panax ginseng C.A. Meyer. Drugs Exp Clin Res 1990;16:537- 542.
2.    Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo  R. Efficacy and safety of the standardised ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res 1996;22:65-72.
3.    Sung H, Kang SM, Lee MS, et al. Korean red  ginseng slows depletion of CD4 T cells in human immunodeficiency virus type 1-infected patients. Clin Diagn Lab Immunol 2005;12:497-501.
4.    Kim H, et al. Red ginseng and vitamin C increase immune cell activity and decrease lung inflammation induced by influenza Avirus/H1N1 infection. J Pharm Pharmacol. 2016 Feb 21. doi: 10.1111/jphp.12529. [Epub ahead of print]

Ženšen pravý a diabetes mellitus
Ďalším z preukázaných účinkov ženšenu pravého je jeho schopnosť regulovať krvný cukor, a to ako u zdravých ľudí, tak aj u ľudí trpiacich cukrovkou. Cukrovka, odborne nazývaná diabetes mellitus, je súhrnný názov pre skupinu chronických metabolických ochorení, prejavujúcich sa poruchou metabolizmu sacharidov. Základným znakom tohto ochorenia je zvýšená hladina krvného cukru.
Bola tiež vykonaná klinická štúdia, ktorá mala preukázať vplyv ženšenu pravého u pacientov s novodiagnostikovanou cukrovou 2. typu. V tejto štúdii sa merali všetky dôležité parametre súvisiace s týmto ochorením. Tato štúdia preukázala, že u pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu došlo k zníženiu krvného cukru, zlepšeniu nálady a celkovej fyzickej kondície.
V nedávnej dobe bola vykonaná špeciálna metaanalýza všetkých realizovaných štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou ženšenu pravého u pacientov trpiacich cukrovkou. Táto práca identifikovala 975 rôznych publikácií, skúmajúcich účinky ženšenu pravého u pacientov trpiacich cukrovkou.  V dôsledku veľmi prísnych kritérií sa do konečného hodnotenia zaradilo celkom iba 16 publikácií s celkovým počtom 770 pacientov. Táto zložitá a veľmi prísna analýza preukázala, že u ľudí, ktorí užívali ženšen pravý a boli pozorovaní po dobu 1 mesiaca, došlo k významnému zníženiu krvného cukru, a to ako u pacientov s cukrovkou, tak i u ľudí bez tohto ochorenia.
1.    Esra’ Shishtar, et al. The Effect of Ginseng (The Genus Panax ) on Glycemic Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. PLOS ONE 2014; 9: Issue 9.
2.    Gui, et al. The Efficacy of Ginseng-Related Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus.  An Updated Systematic Review and Meta-analysis.  Medicine Volume 95, Number 6, February 2016