Kombe znamená "Na zdraví!"

Kombe znamená "Na zdraví!"

Kombe je čaj, který obsahuje nejúčinnější ženšen na světě. Je to unikátní kombinace korejského červeného ženšenu pravého a jujuby. Samotné slovo KOMBE je původně korejské slovo a v překladu znamená: “Na zdraví."

V Koreji je alkohol nejběžnějším prostředkem rozvíjení a udržování mezilidských vztahů mezi kolegy či pracovními partnery, a to hlavně u mužů. Člověk, který alkohol nepije, ať ze zdravotních, náboženských nebo jiných důvodů, je považován za nevlídného a nespolečenského.

Podřízení by měli svým nadřízeným alkohol dolévat, v opačném případě nepřipadá v úvahu alkohol odmítnout. Sklenička se drží jednou rukou a druhou se přidržuje, přičemž podřízení se při pití hlavou mírně odvrátí směrem od nadřízeného. To je jeden ze základů korejské etikety, která pochází z konfucianismu, a přestože se současná generace cítí podstatně méně svázaná těmito pravidly, hodně z tradice přežívá dodnes. (De Mente, 2004, s. 138 - 139)

Korea je kromě své filozofie typická také pěstováním ženšenu.  Korejci věří, že ženšen je dar z nebes, který jim byl seslán před jeden a půl tisíci lety. Od té doby ženšen pěstují a používají jako lék. Podle pověsti byl jeden z bohů pohnut snahou mladého muže, který chtěl zachránit churavějící matku. Bůh mu dal bylinu jménem ženšen. Matka se uzdravila a ve zdraví dožila dlouhého věku.

Při pozvednutí sklenky ve společnosti se automaticky derou přítomným do úst věty přání.  Je tomu tak od nepaměti a vždy si lidé přejí jen to nejlepší. Důkazem jsou přípitky v různých světových jazycích, které na prvním místě přejí především hodně zdraví. Tedy to, co lidé po tisíciletí považují za dar nejcennější. Tak pozvedněme šálek Kombe a „Na zdraví!“