Vliv imunity na lidské zdraví

Vliv imunity na lidské zdraví

Všechny živé organismy vedou neustálý zápas s látkami z okolního prostředí, které na ně útočí. Schopnost organismů odolávat a bránit se invazi cizorodých látek označujeme slovem imunita. Imunitní systém zahrnuje celou řadu buněk, orgánů a látek, které spolu vytváří souhrnný obranný mechanismus těla.

Základním úkolem imunity je ochrana organismu proti vnějším škůdcům (antigenům) jako jsou viry, bakterie a parazité. Imunitní systém je však velmi komplexní a mezi jeho další funkce patří dozor a kontrola našeho zdraví před vnitřními škodlivinami, kam se řadí nádory a jinak poškozené buňky. Naše obranyschopnost funguje na několika úrovních počínaje ochranou ve formě pokožky, přes krvinky putující v krevním řečišti a lymfatickém systému, dohlížející na celé tělo.

Správné fungování imunity je závislé na rozpoznání škodlivého od neškodného a na následném výběru a spuštění adekvátní imunitní odpovědi. Mechanismy, kterými se tělo brání, jsou dvojí – přirozené a získané.

Do přirozené (vrozené) imunity patří mechanické bariéry a několik druhů buněk, jež neustále putují krví. Jestliže se cizorodé částici (např. mikrob) podaří proniknout přes prvotní překážky (pokožku), přichází na řadu buňky vrozené imunity, které jsou v pohotovosti a na podněty reagují téměř okamžitě, řádově v minutách až hodinách.

Následně se aktivují buňky získané imunity, tzv. T a B buňky, které se podílí na likvidaci škůdce a tvorbu protilátek. Charakteristickými znaky získané (adaptivní) imunity je schopnost reagovat na mikroby (cizorodé látky) a zároveň si je „zapamatovat“ takovým způsobem, že po opětovném setkání s tímto mikrobem spouští mnohem rychlejší a silnější odezvu imunitního systému. V těle jsou následně rozptýleny paměťové buňky, které pomáhají v zamezení rozšíření infekce.

Na principu „pamatování se“ (tzv. imunologické paměti) je založeno očkování. Pacientům je podána očkovací látka (mikrob, nebo jeho část) pro určitý typ onemocnění např. neštovice, spalničky, tetanus, dětská obrna atd. Imunitní systém si proti nim vytvoří protilátky a paměťové buňky, které chrání tělo a tlumí tak průběh nemoci v případě nákazy.

Co se ale stane, pokud důmyslný imunitní systém selže nebo nevybere správnou imunologickou „zbraň“? Důsledky jsou v takovém případě často velmi vážné a vedou k vypuknutí autoimunitních onemocnění, jako jsou diabetes, lupénka, revmatroidní artritida, roztroušená skleróza, nebo různé typy alergií.
 
Zajištění správného fungování imunity je tudíž, stejně jako samotný imunitní systém, komplexní záležitostí. Mezi faktory ovlivňující odolnost našeho organismu se řadí strava, životní styl, prostředí i stres. Abychom pomohli imunitnímu systému správně pracovat, měli bychom dodržovat vyváženou životosprávu, vykonávat dostatečný fyzický pohyb, zajistit si přísun vitaminů a minerálů, a v neposlední řadě se vyvarovat nadměrným stresovým situacím. Mimo jiné také pravidelně popíjet čaj Kombe, který obsahuje čistý výtažek ze šestiletého červeného ženšenu pravého. Což je nejúčinnější adaptogen na světě!